กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

***********************

              วัดพระธาตุดอยกองมู  จะจัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหาคมมหาราชินี"  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตามกำหนดการดังนี้.

                วันอาทิตย์ที่  ๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ  เดือน ๙

                              เวลา    ๑๓.๓๐  น.  เป็นต้นไป คณะศรัทธาประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมกัน  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
                              เวลา    ๑๕.๐๐  น.  ทำพิธีบวชเนกขัมมะ 

               วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตรงกับวันขึ้น  ๙ ค่ำ  เดือน ๙

                              เวลา   ๐๙.๐๐  น.  ทำพิธีลา

                จึงขอเรียนเชิญอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้โดยทั่วกัน  ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม หรือมีจิตศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพระธาตุดอยกองมู หรือ โทร ๐๘-๑๐๒๖-๔๕๔๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ขอเจริญพร
 
(พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู

หมายเหตุ

๑ ทางวัดจัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัติ  ตลอดงาน
๒ ผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  (นอกจากมีจิตศรัทธาบริจาค)
๓ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องนุ่งข่าวห่มขาว  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  (ยกเว้นเครื่องกันหนาว)
๔ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว
   และของใช้จำเป็นส่วนตัวไปด้วย
๕ ผู้ปฎิบัติธรรมต้องเตรียมอาหารแห้งเพื่อตักบาตรพระภิกษุสามเณรประมาณ ๒๕ รูป ทุกเช้า
๖ ผู้ปฏิบัติธรรมที่สูบบุหรี่  ควรงดสูบเด็ดขาด ระหว่างปฏิบัติธรรม ๔ คืน ๕ วัน เพื่อเป็นการฝึก
   และไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
๗ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติแบบวิถีชีวิตใหม่ (New nomal) เพื่อป้องกันโรคระบาด
๘ จะทำพิธีลาศีล วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น.

  
 
 
 

 รวมแฟ้มภาพ  กิจกรรมงานบุญ  วัดพระธาตุดอยกองมู
 
 
 
 

อาสาฬหบูชา บวชเนกขัมมะ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชารำลึก  วันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

      
ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓
 
 
 

มาฆะบูชา บวชเนกขัมมะ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  มาฆะบูชารำลึก  ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๒, ๒๕๖๑, ๒๕๖๐,  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

    
ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓
 
 
 

วิสาขบูชา บวชเนกขัมมะ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วิสาขบูชารำลึก  ปี ๒๕๖๒  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒
 
 
 

อาสาฬหบูชา บวชเนกขัมมะ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชารำลึก ปี ๒๕๖๒, ๒๕๕๕,  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๕๕ปี ๒๕๕๕ปี ๒๕๖๒
 
 
 

๑๒ สิงหา บวชเนกขัมมะ วันแม่แห่งชาติ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  ปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๑, ๒๕๖๐,  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒
 
 
 

๕ ธันวามหาราช บวชเนกขัมมะ วันพ่อแห่งชาติ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช  ปี ๒๕๕๔  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๕๔ปี ๒๕๕๔ปี ๒๕๕๔ปี ๒๕๕๔
 
 

เวียนเทียน มาฆบูชาเดินจงกลม รอบพระธาตุบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
งานประจำปีนั่งสมาธิ มาฆบูชางานประจำปี
ทำวัตรสวดมนต์ตักบาตรเทโววิทยากร
 

เสียงสะท้อนจากชาววัด

              ท่านพุทธศาสนิกชนโปรดทราบ การนำกุลบุตรเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ เป็นการดี จะบรรพชาหรืออุปสมบทก็ตาม เนื่องจากจะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และจะเป็นทายาทสืบทอดอายุพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  แต่ท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจกับตนเองก่อนว่า จะเป็นลูกหลานหรือคนไกล้ชิดก็ดี หรือคนที่ท่านอยากจะอุปัฎฐากก็ตาม ถ้าหากในขณะที่อยู่ร่วมกันกับท่าน ในเพศแห่งฆราวาสวิสัย มีความประพฤติเสื่อมเสีย เสียหาย ติดยาเสพติด ไม่อยู่ในโอวาทของท่าน สร้างปัญหาให้กับครอบครัวและสังคม เป็นไข้ทางจิตประสาท หรือบวชมาแล้วหวังเอกลาภจากกิจนิมนต์
              ขอความกรุณาจากท่าน อย่าได้ผลักภาระโยนความรับผิดชอบให้เป็นภาระ  สร้างภาระให้กับพระสงฆ์ที่ปกครองวัดวาอาราม เพราะปกติภาระก็มีมากอยู่แล้ว พระท่านคงไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะปลุกเสกให้คนผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ให้กลับกลายมาเป็นคนดีได้ทั้งหมด แต่จะสร้างความมัวหมองให้แก่ศาสนา และจะโทษว่าพระภิกษุในศาสนาไม่ดี ทำให้ศาสนาเสื่อม
               ฉะนั้น พึงพิจารณาให้รอบคอบว่า ปัญหาต่างฯ ที่เกิดขึ้นในศาสนา (โดยส่วนหนึ่ง) เป็นเพราะสังคมผลักดันคนไม่ดี คนมีปัญหาเข้าสู่ศาสนา.

 
 

 

 

 

 

     อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก
ดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำหนอ
อยากได้ดีต้องทำดีไม่รีรอ
ดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลย
   

 

 

 

     ไร้ที่พึ่งทางกายร้ายไฉน
ไร้ที่พึ่งทางใจไร้สิ้นสูญ
แม้คนเราไร้ญาติวงศ์พงษ์ประยูร
หมั่นเพิ่มพูนศีลธรรมประจำใจ
   
 
 

 ปฏิทินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของวัดพระธาตุดอยกองมู ๑๒ เดือน
เดือนมกราคมกิจกรรม เนื่องในวันปีใหม่
 

เดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
 

เดือนมีนาคม

งานทำบุญคล้ายวันมรณะภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ ๒๓ มีนาคม
 

เดือนเมษายน

กิจกรรม วันสงกรานต์ การเทศนาธรรม สรงน้ำพระ
 

เดือนพฤษภาคม

กิจกรรม ขึ้นวัดฟังธรรม
 

เดือนมิถุนายน

กิจกรรม วันวิสาขบูชา
 

เดือนกรกฎาคม

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 

เดือนสิงหาคม

กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

เดือนกันยายน

กิจกรรม ขึ้นวัดฟังธรรม
๑๐

เดือนตุลาคม

งานตักบาตรเทโวโรหณะ
 ๑๑

เดือนพฤศจิกายน

งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู
 ๑๒เดือนธันวาคมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม
 

ปฏิทินย้อนหลัง